Om Haynes
John Haynes OBE

Mr John Haynes OBE skrev och publicerade sin första bok, om hur man bygger en Austin 7, år 1956 medan han fortfarande gick i skolan. Den första "riktiga" Haynes reparationshandboken skrevs medan han var RAF-stationerad i Aden. Boken baserades på isärtagning och hopsättning av ett projektfordon, och man använde en mängd fotografier för att illustrera arbetsmomenten steg för steg - ett arbetssätt som än idag kännetecknar våra handböcker.

Sedan Haynes Publishing grundades 1960 har miljontals reparationshandböcker sålts över hela världen. För närvarande finns det ca 300 engelska reparationshandböcker för bilar och drygt 130 reparationshandböcker för MC. Knappt 40 böcker har översatts till svenska och det finns ett stort antal på amerikansk och australiensisk engelska, franska och ryska. Utöver dessa finns rättigheter i ett flertal andra länder med översättningar till diverse språk.

Att skriva en reparationshandbok för en bil tar 20 till 30 arbetsveckor. Författarna arbetar parvis, dels för att förkorta skapandeprocessen, dels för att det inte ska bli för ensamt under långvariga projekt. Vi köper in en bil i början av projektet och säljer den i slutet, antingen till någon i personalen eller på den öppna marknaden. Arbetet i verkstaden tar ungefär fyra veckor, men vi behåller bilen tills boken är färdig, ifall det skulle dyka upp några frågetecken i sista minuten. Att färdigställa en bilreparationshandbok, från start till publicering, tar totalt mellan tre och sex månader. Motsvarande för en MC-handbok är ca två tredjedelar av tiden.

Vid sidan av reparationshandböckerna publicerar Haynes även böcker om restaurering, motorsport, maritima ämnen, amerikanska bilar, flyg, traktorer, MC, cykel, husvagnar, camping, reparationer i hemmet och hälsorelaterade ämnen.

Utöver våra egna publikationer, representerar och distribuerar vi även utvalda titlar från MBI Publishing, Autosport Magazine (böcker), Bay View Books, David Bull Publishing, Desert Winds Publishing, Duke Marketing Ltd ("Powersport" videor) och The Stationary Office.

På den här svenska hemsidan finns en länk till Haynes Publishing UK's hemsida. Där hittar du alla våra titlar (med bild av framsidan), kortfattad men detaljerad beskrivning, ISBN-nummer, författare, pris, artikelnummer, storlek, antal sidor, samt för reparationshandböckerna vilka modeller som behandlas.

Vi har över 1900 böcker och videofilmer på våra hemsidor och du är bara ett klick från en beställning! Vi har massor att erbjuda, som visar att Haynes är mycket mer än bara reparationshandböcker!