Månadens Bok
Sailing Boat Manual
Segelbåtshandboken

Köpa, använda, underhålla och reparera segeljollar till mindre segelbåtar

Av Dennis Watts

Drömmen om att äga och segla Er egen båt utan lång erfarenhet eller kunskap kan bli verklighet med "The Sailing Boat Manual" Segelbåthandboken. Boken är skriven för att hitta genvägar i det "marina språket" och för att ge insikt och kunskap hos den nyblivne segelbåtsägaren. Boken passar både för Er som använder Er båt för kortare dagsturer och för Er som vill göra lite längre utflykter med övernattning. Fylld med praktisk information och händiga tipps, med över 500 färgbilder är detta den idealiska guiden för både nya och befintliga båtägare.

Köpet
Det är nu mycket lättare att göra båtfynd genom uppkomsten av alla båtsiter på Internet och det stora utbudet av båttidskrifter. Segelbåthandboken ger Er rådgivning och tipps inför köpet av en ny eller begagnad segelbåt allt från mindre jollar till båtar med kojer för övernattning.

Underhåll
Ni måste inte vara båtbyggare för att underhålla och göra reparationer på Er segelbåt. Boken ger dig vägledning hur man genomför förbättringsåtgärder, reparationer och underhåll med pedagogiska steg-för-steg beskrivningar.

Segla
När Ni har Er båt, kan Ni uppsöka mindre vikar, besöka avlägsna öar, finna avskilda stränder och njuta av sjöar och hav. Segelbåthandboken täcker alla information som Ni har behov av för att få en bra startat, och trevlig upplevelse i Ert båtliv

Innehåller bland annat:

  • Val av båt, att genomföra ett köp, att sälja sin båt, löpande kostnader
  • Båtplats, lagring och transport
  • Introduktion inför seglingen
  • Grundläggande underhåll och reparerar
  • Konstruktion, själv-bygger och material
  • Ankrings-, förtöjnings- och båtplats-utrustning
  • Tillbehör för och underhåll av motorer
  • Elektrisk utrustning

Om författaren: Dennis Watts har lång och gedigen erfarenhet av att byggnad, underhålla, förbättra, segelbåtar, en erfarenhet han skaffat sig genom att i över fyra årtionden leva ett aktivt seglarliv. Dennis har sagt, jag byggde min första segeljolle av en byggsats med ritning. Genom att köpa billiga begagnade båtar som jag rustat, renoverat och seglat och sedan sålt har jag utvecklat mitt båt-ägande långsamt framåt. Dennis bor Essex och är sedan lång tid tillbaka medlem i två av Englands främsta båtklubbar.

Denna bok är utgiven endast på Engelska

ISBN:  9781844254842
Book No:  H4484
Språk:  Engelsk

Vill du köpa en reparationshandbok?
 
 Titta i boken...