Varför en Haynes manual?

Haynes reparationshandböcker har använts i snart 50 år, både av professionella mekaniker och av hobbymekaniker. Handböckerna är kända över hela världen för sin tydlighet i både text och illustrationer. Du kan spara minst halva kostnaden genom att sköta servicen av din bil själv - varje gång. Det är inte svårare att utföra service och underhåll på nyare bilar än på äldre. Här nedan visar vi hur enkelt det är att serva en nyare bil.

 
"Moderna bilar är mycket enklare att serva än bilar som tillverkades för trettio år sedan"
Matthew Minter, Teknisk Chef, Haynes Publishing

Det förekommer många missuppfattningar när det gäller moderna bilar. Faktum är att det är mycket enklare att serva en modern bil än en som tillverkades för trettio år sedan. Jämförelsen nedan visar detta tydligt, när man jämför en 20 000 km service för en gammal Saab, med samma service för en ny. Vi ser att det är 10 enkla uppgifter jämfört med 31, tre delar och förbrukningsvaror jämfört med 14, och det behövs inga specialverktyg för den nya Saaben. Om man tänker på att Saabåterförsäljarna i genomsnitt tar 1000 kr/tim för servicearbeten, vad är då kostnaden för en Haynes reparationshandbok jämfört med det?

SAAB 900 (1985)   SAAB 9-5 (2005)

SAAB 900 (1985)
Var 20 000:e km

 

SAAB 9-5 (2005)
Var 20 000:e km

 • Byt motorolja och filter
 • Rengör luftfilter - modeller utan turbo
 • Byt luftfilter - modeller med turbo
 • Kontrollera avgasåtercirkulationssystemet (EGR)
 • Kontrollera chokens snabbtomgångsvarvtal - förgasarmotorer
 • Trycktesta kylsystemet
 • Kontrollera alla vakuumrör
 • Kontrollera oljenivån i förgasaren
 • Kontrollera tomgångsvarvtal och CO-halt
 • Kontrollera och justera dämpventilen
 • Kontrollera och justera ventilspel - modeller med turbo
 • Kontrollera turbons övertryckskontakt
 • Kontrollera tätningen till turbons tryckregulator
 • Kontrollera tätningen till styrenheten till turbo APC - i förekommande fall
 • Kontrollera turbons bränsleberikningsanordning
 • Kontrollera avgasrörets upphängning
 • Kontrollera slangar och anslutningar i vevhusventilationssystemet
 • Kontrollera alla drivremmar och justera vid behov
 • Byt tändstift
 • Kontrollera tändkablarna
 • Kontrollera och justera tändinställningen
 • Kontrollera fördröjningsventilen
 • Kontrollera och justera strålkastarnas inställning
 • Kontrollera växellådsoljans nivå
 • Kontrollera oljenivån i slutväxeln - modeller med automatväxellåda
 • Kontrollera handbromsens inställning
 • Kontrollera alla hydraulrör i bromssystemet
 • Kontrollera alla gummihylsor och damasker i fjädrings- och styrsystemen
 • Kontrollera de yttre och inre styrlederna beträffande slitage
 • Kontrollera toe-in Kontrollera att instrumentbrädan är ordentligt monterad
 
 • Byt motorolja och filter
 • Återställ servicemätaren
 • Kontrollera slangar och leta efter läckage
 • Kontrollera styrning och fjädring
 • Kontrollera och justera handbromsen
 • Kontrollera säkerhetsbältena
 • Kontrollera krockkuddarna
 • Kontrollera strålkastarinställningen
 • Kontrollera servostyrningsvätskans nivå
 • Utför ett landsvägsprov
kaffe
Delar   Delar
     
Färre verktyg, färre delar, färre timmar, färre problem